Home
Aktuálne číslo
Archív
Bonusy
Príbehy
Témy
Kontakty
 
Ak sme neverní, Boh ostáva verný


Toto je celoživotný boj.


Boh nás veľmi miluje a svoju lásku dokázal tým, že poslal svojho Syna, aby zomrel za nás na kríži. Po smrti ho Otec vzkriesil z mŕtvych. Toto všetko sa stalo, aby každý z nás mohol žiť v absolútnom šťastí a naplnení po smrti naveky. Božia láska k nám je konkrétna. Boží Syn zomrel za teba. Nezomrel iba tak všeobecne za celý svet. Zomrel konkrétne za každého jedného človeka. Môžeme povedať, že prišiel nie kvôli ľudstvu, ale kvôli konkrétnym žijúcim ľuďom. Kvôli mne aj kvôli tebe aj kvôli tvojim blízkym. Ale prečo vlastne prišiel? Prečo sa stal človekom a zomrel za nás? Prečo vydal seba samého na smrť? Prečo to bolo potrebné?

Ide o skutočnosť hriechu. Hriech je prekročenie noriem a hraníc, ktoré ustanovil Boh. Hriech je urážkou Boha, lebo je neposlušnosťou jemu samému. Hriech sa na nás, ľudí, lepí. Za zlo, ktorého je okolo nás dosť, sú však zodpovední konkrétni ľudia. Zlo tu nie je samé od seba. Za zlými vecami stojí niekto konkrétny, kto to zlo zamýšľal urobiť a aj ho vykonal. Ak nám niekto ublížil v živote, máme tendenciu mu to vrátiť. A často tým zlým spôsobom, ako on ublížil nám. Zlo plodí zlo.

A toto je skutočnosť, kvôli ktorej prišiel Boží Syn na zem. My sami sa zo zla nedokážeme dostať a nedokážeme ho ani premôcť, ak nie sme s Bohom. Boh nás zamýšľal vyslobodiť od zla, ktoré nám spôsobujú druhí ľudia, ale tiež od zla v nás samých, ktoré vzniká v nás tým, že prestupujeme Božie normy. Boh na kríži zlo definitívne premohol. Moc zla je zlomená a môže byť v nás porazená, ak sa pripútame k Bohu. Ježiš povedal: Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet! (Biblia, Ján 16, 33) Žijúci vysoký cirkevný predstaviteľ napísal vo svojej knihe, že zlo, ktoré sa nám stane, je možné premôcť iba odpustením. Odpustením, ktoré pramení z Ježišovho kríža. K tomu nás povzbudzuje aj Biblia: Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. (Biblia, Rimanom 12, 21)

Boh chce z nás odlepiť zlo - hriech a chce nám darovať život. Necháš ho, nech pracuje v tvojom živote? Stačí ak dnes a nasledujúce dni povieš Bohu: „Áno, chcem". Boh ti pomôže premáhať zlo v tebe - hriech, ktorý ťa od neho vzďaľuje, aby si mohol byť opäť blízko pri ňom a po smrti naveky žil naozajstným životom.

Toto je celoživotný boj. A napriek tomu, že zostávame Bohu aj po jeho víťazstve niekedy neverní, on zostáva verný a stále platí jeho odpustenie a šanca pre nás na nový život. Ale iba ak sme ochotní po páde do zla pustiť Ježiša do nášho života a nechať sa ním opäť premieňať.


Rišo Štefák

autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
Richard
Eduard Heger
Maria Spesova
Adam Mackovjak
Mata
Marek
Mario
Michal Svetko
Roman Seko
Facebook
Redakcia
Kontakt
Prihlásenie